Nyheter

Till Garage Hyresgäster på Ringvägen 31 till 73

Föreningen har ansvar för brandsäkerheten i garagen. En akut tillsyn genomfördes i höst förra året av samtliga garage på Ringvägen. Detta utfördes med anledning av att föreningen på kort varsel behövde kontrollera brandsäkerheten. Vid tillfället togs bilder för att dokumentera specifika brandsäkerhetsbrister för framtida åtgärder. 

 

Nästa steg är att vi behöver fler bilder inför arbetet som ska genomföras kring brandsäkerhet samt åtgärder som har att göra med värme och isolering. Vår projektledare kommer att genomföra detta under vecka 9 och 10.  

 

Det sista steget är att därefter genomföra själva arbetet. De medlemmar som har garage där arbete behöver genomföras kommer att få en avisering direkt hem till sig. 


Hör av er till om ni har frågor.

Mvh, Brf Björnringen Styrelsen

Februari 2024

Vattenavstängning

Onsdagen den 7:e januari kan varmvattnet komma att stängas av mellan 07:00 och 17:00 på grund av underhållsarbete.

Detta gäller Ringvägen 31 till 73. 

Tyvärr går det inte att specificera exakt när eller hur länge vattnet kan komma att vara avstängt under dagen.

 

Mvh, Brf Björnringen, Styrelsen

Vattenavstängning

   VATTENAVSTÄNGNINGOnsdagen den 3:e januari kan vattnet komma att stängas av mellan 07:00 och 17:00 på grund av underhållsarbete. Detta gäller Ringvägen 31 till 73. 

Tyvärr går det inte att specificera exakt när eller hur länge vattnet kan komma att vara avstängt under dagen. Vi rekommenderar att ni häller upp några tillbringare med vatten för att ha till hands under dagen. 


Mvh, Brf Björnringen, Styrelsen

Höjning av avgifter och hyror 2024

Höjning av avgifter och hyror 2024


Från och med den 1:a januari 2024 är BRF Björnringen nödgade att genomföra följande höjningar:


Månadsavgiften höjs med 15%

Parkering, garage och förråd höjs med 10%

Hyresrätternas hyra höjs med 4,5%


Vi har en stabil ekonomi men vår nuvarande avgiftsnivå räcker inte för att täcka föreningens utgifter, varken i dagsläget eller på sikt. Flera faktorer spelar in i detta avgiftshöjningsbeslut.

Framförallt:


  1. Ökade räntekostnader 
  2. Fasadrenovering och andra omfattande projekt
  3. Höjda driftkostnader för både el och fjärrvärme 

Styrelsens har strävat efter att höja minsta möjliga för att kunna upprätthålla ekonomisk hållbarhet i föreningen som helhet och samtidigt visa hänsyn till den enskilde medlemmen. Det är en svår balansgång. Det är värt att nämna att även efter dessa höjningar så har vi fortfarande lägre avgifter än genomsnittet i Stockholmsområdet. 

//Brf Björnringen Styrelsen

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!