Nyheter

Vattenavstängning

   VATTENAVSTÄNGNINGOnsdagen den 3:e januari kan vattnet komma att stängas av mellan 07:00 och 17:00 på grund av underhållsarbete. Detta gäller Ringvägen 31 till 73. 

Tyvärr går det inte att specificera exakt när eller hur länge vattnet kan komma att vara avstängt under dagen. Vi rekommenderar att ni häller upp några tillbringare med vatten för att ha till hands under dagen. 


Mvh, Brf Björnringen, Styrelsen

Höjning av avgifter och hyror 2024

Höjning av avgifter och hyror 2024


Från och med den 1:a januari 2024 är BRF Björnringen nödgade att genomföra följande höjningar:


Månadsavgiften höjs med 15%

Parkering, garage och förråd höjs med 10%

Hyresrätternas hyra höjs med 4,5%


Vi har en stabil ekonomi men vår nuvarande avgiftsnivå räcker inte för att täcka föreningens utgifter, varken i dagsläget eller på sikt. Flera faktorer spelar in i detta avgiftshöjningsbeslut.

Framförallt:


  1. Ökade räntekostnader 
  2. Fasadrenovering och andra omfattande projekt
  3. Höjda driftkostnader för både el och fjärrvärme 

Styrelsens har strävat efter att höja minsta möjliga för att kunna upprätthålla ekonomisk hållbarhet i föreningen som helhet och samtidigt visa hänsyn till den enskilde medlemmen. Det är en svår balansgång. Det är värt att nämna att även efter dessa höjningar så har vi fortfarande lägre avgifter än genomsnittet i Stockholmsområdet. 

//Brf Björnringen Styrelsen

Välkommen till nya hemsidan

Nu har föreningen en ny och uppdaterad hemsida på plats. Vi hoppas att hemsidan kommer att besökas flitigt av alla medlemmar och underlättar tillgången till information om ert boende. Hemsidan fungerar lika bra i datorn, mobilen eller läsplattan.

Syftet med hemsidan är att samla all väsentlig information, dokument och länkar som kan tänkas behövas som medlem i föreningen. 

Vad vi vill att ni som medlemmar ska göra är:

  • Skapa ett konto! Då blir ni också registrerade till föreningens nyhetsbrev - som skickas ut automatiskt när vi publicerar information på hemsidan.

Hör av er via mail eller kontaktformuläret vid frågor, idéer eller synpunkter!

 

Cykel & Barnvagnsförråden Rensningen

Hösten 2023

För att frigöra utrymme i cykel & barnvagnsförråden i föreningen så har styrelsen beslutat att genomföra en rensning. Styrelsen kommer att märka upp samtliga cyklar och barnvagnar i fastigheten (och på gårdarna) med buntband under augusti månad.

Vad du behöver göra

Det enda du behöver göra är att ta bort buntbandet från föremålet du äger senast den 25:e September.

Vi vill poängtera att det är ytterst önskvärt att det enbart är cyklar och barnvagnar som används som förvaras i föreningens gemensamma utrymmen. Trasiga eller oanvända sådana önskas förvaras i eget förråd eller i din bostad för att ge utrymme åt de som behöver den.

Föremål som har kvar sitt buntband betraktats som övergivna, de samlas in och tas i förvar av föreningen i 6 månader. Om ingen ägare har hört av sig inom den 6-månadersperioden så kommer föremålet att återvinnas.

Vi passar på att redan nu tacka för er insats att underlätta återvinningen som bidrar till en bättre samhällsresursnyttjande samt att frigöra ytor till de som behöver den.

Brf Björnringen Styrelsen

Vid frågor skriv till:

NYA PARKERINGSPLATSER PÅ GÅNG! 

Meddelande och information gällande nya parkeringsplatser på Ringvägen

 _________________________________________________________________

NU är det äntligen dags att till del lösa parkeringseländet för oss boende.

 På Måndag den 2023.07.31 kommer företaget Stockholm Capital Bygg AB att sätta ut och markera arbetets området, varefter arbetet kommer att påbörjas.

Arbetstiderna kommer att vara Måndag till Fredag Kl.07:00 till Kl.17:00 Arbetet med parkeringarna kommer att pågå i ca 2½ till 3 månader beroende på väder. 

Det är vår förhoppning att detta arbete kommer att genomföras med så lite störning för Er Som möjligt.  

Vi tackar för Ert samarbete.

2023.07. 29

BRF BJÖRNRINGENS STYRELSE