Värme inomhus

Vid temperaturer mellan + 2 och – 5 grader är det svårt att få en jämn värmefördelning i huset. Givaren som styr värmen indikerar att det är varmt på dagen och kallt på natten, vilket gör att värmen kommer igång mitt i natten och slås av på dagen.

Folkhälsomyndigheten säger att temperaturen inomhus behöver vara minst 20 grader och får inte långvarigt överstiga 24 °C eller kortvarigt 26 °C.

Kontrollmät med en elektronisk termometer (köttermometern kan duga) 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader gör du en felanmälan via servicecenter.

 
Elementet är kallt

Lägenheter har vattenburen värme, vilket betyder att vi har element fyllda med vatten som cirkulerar. Det är helt normalt att ett element är varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Om radiatorn känns kall, känn efter om tillflödet är ljummet/varmt (1).

Termostaten (2) reglerar värmen i rummet. När temperaturen i rummet är över 20 grader slår termostaten av det varma vattnet och elementet blir kallt. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt.

Innan felanmälan, prova om termostaten fungerar genom att öppna fönstret en stund och se om det blir varmare efter termostaten (3). Om det fortfarande är kallt kan det vara något fel, gör en felanmälan till fastighetsskötaren via servicecenter.

För att förhindra att termostaten fastnar behöver den motioneras genom att man vrider den fram och tillbaka några gånger ett par gånger om året.

Om elementet är varmt längs undersidan men kallt upptill kan det finnas luft i systemet, då behöver fastighetsskötaren komma och lufta elementet.

OBS! Det är inte säkert att alla radiatorerna i ett rum alltid är varma.


Möblera rätt

En möbel som står tätt framför elementet kan hindra värmen att sprida sig i rummet. Om du upplever att det är svalt i lägenheten kontrollera först att du inte möblerat direkt framför elementet. Flytta ut möbeln så att det bildas ett mellanrum framför elementet, då kan värmen stiga och sprida sig i rummet.

Kontrollera också att gardinen inte hänger för termostaten. Om värmen stannar bakom gardinen känner termostaten av en högre temperatur än det är i rummet och slår av värmen för tidigt.

Detsamma gäller temperaturgivarna i lägenheten.

De kan fjärravläsas och det är viktigt att rätt temperatur skickas till systemet.


För varmt i lägenheten

Husen är ofta så väl isolerade att de håller värmen ute, men öppna inte fönster och dörrar, då släpps den varma luften in.

Om möjligt, dra ner persienner eller dra för gardiner för att undvika solinstrålning.


Golvvärme

Komfortgolvvärme blir aldrig ”varm”, värmen är ingen primär uppvärmningskälla. Klinkern håller som mest en temperatur kring 27-29 grader.


Kostnader

Energikostnadsdelen av boendeavgiften/hyran är idag mycket stor. En grads sänkning minskar energikostnaden med 5%, vilket på sikt kan minska boendekostnaden. Ett tips – stäng av radiatorn när ni vädrar. Det sparar mycket energi.


Ladda ned texten som dokument