Tvättstuga

Så bokar du

  • Aptusbokning görs via nätet eller med blipp på bokningstavlan utanför tvättstugan. Om du vill boka via dator/mobil så ska du som ANVÄNDARNAMN skriva ditt tresiffriga lägenhetsnummer som ni hittar på den gula skylten (de sista tre siffrorna) ovanför er lägenhetsdörr.

  • Första gången ni loggar in så är LÖSENORD samma som ANVÄNDARNAMN.

  • För att boka båda maskingrupperna i tvättstugorna får man göra två bokningar.


Bra att veta

  • Dörren till tvättstugan kan bara öppnas av den som har bokat tvätt passet.

  • Om en tvättid inte har påbörjats inom 30 minuter är tiden bokningsbar för andra. Tvättmaskinerna går inte att starta 45 min innan tvättidens slut, detta för att man ska hinna tvätta klart under sitt tvätt pass. Tvättstugan är öppen 30 min efter avslutat tvättid för hämtning av torkad tvätt.

  • Om man väntar i tvättstugan på att tvätten ska bli klar och sen ska starta en ny maskin alternativt att det tar lång tid mellan att man har gått in genom dörren tills man startar tvättmaskinen, så kan man behöva gå ut ur tvättstugan och blippa på tavlan igen för att få igång tvättmaskinen.