Trivselregler

När man bor i ett flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra för att det skall bli trivsamt. Man ska visa omtanke gentemot sina grannar samt vårda och vara rädd om sin lägenhet och övriga delar i fastigheten.

Rökning
För allmän trivsel och vårt brandskydd: det är RÖKFÖRBUD i de gemensamma utrymmena som trapphus och tvättstugor m.m.
Du som röker utomhus uppmanas visa hänsyn till andra och att själv ta hand om dina fimpar. Kasta ej på marken, tack.


Håll port och källardörrar stängda
Det blir varmare inne och håller nere värmekostnaderna för alla oss som bor här. Det blir också svårare för obehöriga att ta sig in. Risken för stöld, brand och andra problem minskar.

Ha inte för hög volym på stereon, radion eller TV:n
Visa hänsyn till dina grannar när musikanläggningen, radion eller TVn är på. Ljudnivån ska inte vara störande för omgivningen. Varsko dina grannar de gånger du tänker ha fest.
Om du upplever någon form av störning från någon granne, prata själv med din granne först. Om inte det hjälper kontakta HSB dagtid eller störningsjouren mellan kl. 21.00-05.00. Kom ihåg att störningsjouren är kostsam för föreningen och att felaktigt nyttjande kan debiteras vidare till anmälaren. Är störningen konstaterad av störningsjouren debiteras den som stör.

Klotter och skadegörelse
Tänk på att alla kostnader måste tas ut via hyran/avgiften. Onödig förstörelse bidrar till hyres/avgiftshöjningar. Ring polisen på 114 14 om du ser pågående klotter eller skadegörelse.

Lämna alla dina sopor på anvisad plats
Sopsortera så långt det är möjligt, paketera vassa föremål väl. Hushållssopor och metallavfall lämnas i sopbehållarna utplacerade i vårt bostadsområde. Returpapper, glas och batterier lämnas i avsedda containrar och kärl som finns utplacerade i närområdet. Övriga grovsopor ska köras till Återvinningscentralen i Jordbro. För öppettider m.m. ring 08-608 90 00 eller gå in på www.srvatervinning.se

Ställ inte cyklar, barnvagnar, leksaker, pulkor m.m. i trapphus eller källargångar
Det är enligt lag förbjudet att blockera trapphusen. Sakerna äventyrar brandsäkerheten när det gäller utryckning och evakuering.

Låt inte husdjuren förorena på lekplatser eller gräsmattor samt i trapphus/källare. Ta med dig plastpåsar när du rastar hunden. Om olyckan skulle vara framme i bostadsområdet så är det bara att plocka upp efter din vän. Katter måste hållas borta från barnens sandlådor.

Inga motorfordon i källarutrymmen eller cykelrum
Motorfordon får ej finnas i källare och cykelrum på grund av brandsäkerhetsskäl.

Paraboler eller andra antenner får inte sättas upp utan styrelsens tillstånd.

På föreningens balkonger får man inte

  • förvara sådant som inte hör till normal balkongmöblering. Det gäller t.ex. däck, kartonger och maskiner eller byggmateriel från renoveringar,

  • borra och montera t.ex. blomlådor i fasaden. Man får heller inte placera blomlådor utanför balkongräcket. Av säkerhetsskäl måste dessa placeras innanför räcket,

  • skaka mattor, sängkläder m.m. (gäller även från fönster),

  • grilla. Använd istället grillplatserna som finns på alla gårdar.