Störningar

Om ni störs av dina grannar och inte av olika anledningar vill ringa på och säga till så kan man ringa störningsjouren på telefon 08-551 198 90
Om störningarna inte upphör dokumentera dem i en störningsrapport, som du kan ladda ned här.

Viktigt är att dokumentera alla störningar så detaljerat som möjligt med:

  • Datum
  • Vilken tid, start och stop
  • Händelse, vad och hur