Här kan ni skriva motioner och skicka till styrelsen.

OBS !
Motioner skall vara styrelsen tillhanda före sista februari för att kunna behandlas på årsmötet. Läs gärna följande råd om hur man skriver en motion

   Refresh Captcha