Köksfläkt

Köksfläkt är också ventilation - måste vara godkänd

Ventilationen i din lägenhet är viktig för dig, men också för dina grannar. Lägenhetsluften och badrummet ventileras ut via köksfläktsfunktionen.
Fel köksfläkt påverkar därför ventiationen och klimatet i din lägenhet samt i badrummet. Resultatet blir förr eller senare, fuktskador och mögel. Fel köksfläkt kan också påverka dina grannars boendemiljö negativt.

Köksfläktar på Ringvägen
Våra köksfläktar går inte att byta ut till något annat, fläktarna fungerar inte bara vid matlagning utan ventilerar även badrummet. Du kan dock byta ut fronten.

Ansvar vid byte
Vid byte är det lägenhetsinnehavaren som ansvarar för att det är rätt spiskåpa/köksfläkt som installeras. Spiskåpan/köksfläten ska därför - om den byts - vara av för ändamålet godkänd typ. Se till att din leverantör/montör, som ska vara godkänd fackman, är införstådd i funktionerna innan du byter, så att det blir rätt i din lägenhet. Ytterligare upplysningar om krav på spiskåpas/köksfläkt kan du få av HSB.

Komihåg att filtret i köksfläkten ska rengöras ofta och fläkttrumman en gång per år.

Bruksanvisning spiskåpa