Försäkring

Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring via Protector Försäkring. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh.


Vid skada
Kontakta alltid styrelsen omedelbart vid vattenskador eller andra skador som kan påverka andra delar av fastigheten än din egen lägenhet.


 

Vid andrahandsuthyrning
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring då en hemförsäkring är personlig.