Beställ extra blipp

Fyll i formuläret nedan. Din lägenhet har 3 numrerade blippar som standard. När det finns skäl som du motiverar, kan ytterligare upp till högst 3 extra blippar beställas per lägenhet. Meddela alltså dina skäl i rutan för ”meddeland/ärende” längst ner för den eller de ytterligare blippar du beställer. De kan vara exempelvis: ”mina/våra barn Minna och Marko behöver var sin blipp”.
Kostnad för extra blipp: 250kr per styck.

Borttappad blipp?

Anmäl snarast via formuläret. Observera att den borttappade blippens nummer måste noteras i meddelanderutan. Annars kan fel blipp bli avstängd. Innan ny blipp delas ut måste nämligen den borttappade först ha stängts av. Kostnad för att spärra borttappad blipp: 75kr

Debitering

Kostnader för extra taggar, ändring/spärrning osv debiteras via hyresavin.

Texten på avin kommer att vara ”Nyckel & Låshantering”.
 
Observera att det kan dröja upp till ett (1) år innan ni blir debiterade, eftersom styrelsen samlar ihop flera av dessa ärenden och ordnar debiteringen buntvis. 
Alla beställningar av taggar hanteras av styrelsen 

 

  Refresh Captcha