Balkonginglasning & markiser

Om du vill sätta upp markis eller parabolantenn behöver du styrelsens tillstånd. Detsamma gäller inglasning av balkong, som även kräver bygglov.
Vänd dig till Haninge kommuns Bygglovscententer för bygglov angående inglasning av balkong.