Andrahandsuthyrning

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid.
Du har då möjlighet att överväga att hyra ut i andra hand. Men för att kunna göra det måste du ha styrelsens godkännande.
En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen.

Riktlinjer
För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked genom ett protokollsutdrag. Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar vanligvis ges för 6-12 månader i taget. 

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns särskilda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring m.m

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal. Hyr du ut på längre tid än två år bör du avtala bort besittningsskyddet.

Om ansökan avslås
Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få frågan prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om tillstånd till andrahansupplåtelsen hos Hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan dock inte överklagas. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning. 

Ansökan skickas till digitalt till HSB för behandling. 
Mejla in ansökan till  

Dokument

Ansökan om andrahanadsuthyrning av bostadsrätt.pdf