Styrelsen

Boende i föreningen välkomna med frågor till styrelsen, gör det via  eller här via formulär.
Ärende kring skötsel eller felanmälan görs direkt till HSB.

Telefon
Styrelsen nås enklast via e-post då vi oftast är på våra jobb dagtid och kan ha svårt att svara. Om vi inte kan svara, vänligen tala in ditt namn, lägenhetsnummer (gula brickan ovanför din lägenhetsdörr) och telefonnummer. Vi återkommer sedan till dig.
Tel: 070 8944288

Styrelsen sammanträder i regel 1 gång per månad. Vill du vara med i styrelsen? Kontakt då gärna valberedningen här

Ordförande
Joakim Eriksson
   

Vice ordförande
John Haglund
      

Sekreterare
Amy Dyer

 

Ledamot 
Mikael Asp
 

Ledamot
Jesper Mattson

 

Suppleant
Niklas Sehlström
 

Suppleant
Zvezdan Vilusic
 

Revisor
Christian Folkebo