Drift & Uthyrning

HSB ansvarar för BFR Björnringens fastigheters drift och skötsel, samt även för uthyrning och kontrakt.
Detta gäller även P - platser, garage och extra förråd.
Det är också till HSB du i första hand vänder dig vid fel och brister i fastigheten du bor. (dock ej Porttelefon och blippar)

Tel. 010-442 11 00
Mån-Fre kl 07.00-17-30