Mäklar info

Föreningsnamn: Bostadsrättsförening Björnringen
Organisationsnummer: 769615-7887
Kommun: Haninge
Beskattas som: Privatbostadsföretag (äkta)
Antal lägenheter i förening: 215
Antal hyresrätter i förening: 25
Antal lokaler i förening: 1
Äger föreningen marken: Ja
 
Byggnadstyp
Uppvärmning: Fjärrvärme
Hiss: Nej på Ringvägen 31-73
Ja på Björnvägen 28-32
Ventilation: F
 
Allmänt om föreningenBrf Björnringen bildades 2006 och är belägen på Björnvägen 28-32 och Ringvägen 31-73 i Västerhaninge. Föreningens fastigheter förvärvades genom ombildning 2010 och består av 13 flerbostadshus om 2-4 våningar med sammanlagt 215 lägenheter. Föreningens byggnader är uppförda mellan 1959 till 1963 och 1991.I Brf Björnringen finns fortfarande en del hyresrätter kvar som överlåts med bostadsrätt när hyresgästen flyttar. 
 
 
Kommande/Utförda renoveringar
2011 Stambyte
2014 Fasader: Punktvis lagning.
2014 Tak: Översyn samt byte av brandluckor.
2014 Lägenheter: Delvis byte av värmeventiler samt radiatorer.
2015 Husgrunder: Dränering, Ringvägen 31-73.
2017 Sophantering: Nya sopsorteringskärl installerades för källsortering på Björnvägen.
2016-2017 Tak: Renovering av tak på Ringvägen (påbörjades 2016). Under året renoverades
taken på Ringvägen 31-45 samt 71 -73.
2017 Portar: Byte av portar och vissa förrådsdörrar, Ringvägen 31-73. Ökat skalskydd för fastigheten genom
installation av porttelefoner och elektroniskt lås.
2017 Tvättstugor: Renovering och utökad kapacitet av tvättstuga på Ringvägen 45.
2018 Tvättstugor: Renovering av tvättstuga på Ringvägen 61. Elektronisk bokning av tvättstugorna infördes.
2018 Gårdar: Lekparken på Björnvägen 28-32 renoverades och uppdaterades med grillplats.
2018 Trappuppgångar: Trappuppgångarna på Ringvägen 31-73 utrustades med nya LED-armaturer.
2018 Värmecentraler: Byte av styrutrustning i undercentral på Björnvägen 30 och Ringvägen 49.
2019 Trappuppgångar: Trappuppgångarna på Björnringen 28-32 utrustades med nya LED-armaturer.
2020 Gårdar: Gårdarna efter Ringvägen försågs med flera bordsgrupper med bänkar.
2020 Lägenheter: Rengöring av värmesystem inför fortsatt byte av gamla elementventiler till nya på Ringvägen 31-
73.
2020 Gårdar: Rensning av dag- och spillvattenrör på rötter från gårdarnas träd.
2022 Tak: Åtgärda utförda arbeten vid renovering av taken på Ringvägen 31-73.
2022 Gårdar: Planering/åtgärder för funktionella och trevliga gårdar samt nya parkeringsplatser
på Ringvägen 31-73.
2022 Gårdar: Relining av spill- och dagvattenledningar på Ringvägen 31-45.
2022 Fönster: Översyn och åtgärd av fönsterbleck på Björnvägen 28-32.
2022 Fasader: Översyn och åtgärd av fasader på Ringvägen 31-73.
2022 Byte av lås på garage
2022/2023 Översyn och åtgärd av fasader på Ringvägen 31-73.

 

Planerade renoveringar
2023 Projektering för fasadrenovering med tilläggsisolering
2023-2025 Fasadrenovering av alla föreningens fastigheter på ringvägen
2023-2025 Fönsterbyte på samtliga av föreningens fastigheter på ringvägen
2023 Brandskyddsarbete rörgenomföringar i källare på ringvägen
2023 Anlägga nya parkeringsplatser

Föreningens ekonomi

Från och med den 1:a januari 2024 genomförde BRF Björnringen följande höjningar:

Månadsavgiften höjs med 15%

Parkering, garage och förråd höjs med 10%

Hyresrätternas hyra höjs med 4,5%

 
 
TV och bredband
Brf Björnringen har gruppavtal tecknat med Telia som levererar Kabel-tv och bredband 100/100 med fiber. I månadsavgiften ingår utbudet Lagom med 18 kanaler.
Det går att teckna avtal med andra leverantörer på egen bekostnad eller utöka avtalet med Telia. Ett obligatoriskt tillägg om 145kr/mån tillkommer för internetuppkoppling.
 
Parkering
Parkeringsplatser 115 st
Garage: 61st

P-plats utan el = 333 kr/månad, 3 993 kr/år
P-plats med el(för uppvärmning) = 533 kr/månad, 6389 kr/år
Handikapplats (finns 3 st i området)  = 532 kr/månad, 6389 kr/år
Garage beror på storleken.
Så som lägst 611 kr/ månaden, 7332/år
Som högst 1452kr i månaden, 17419/år

Gemensamma utrymmen
I Brf Björnringen finns en del gemensamma utrymmen så som gårdar med lekplatser, parkbänkar och grillmöjligheter. Föreningen har också en styrelselokal samt två stycken tvättstugor belägna på Ringvägen
45 samt Ringvägen 61. Utöver detta finns källarförråd till varje lägenhet på Ringvägen, barnvagnsrum och cykelförråd.
 
Juridisk person som köpare: Juridisk person accepteras ej.
 
Energideklaration
Energideklaration utförd: 2020-06-29
Energiklass: E
Energiprestanda primärenergital: 125 kWh/m² år

Ladda ned

Icon representing an icon