Vill du vara med i Björnringens styrelse och vara delaktig i arbetet med en bättre boendemiljö?

Ta chansen att vara med och påverka!
Är du intresserad av att engagera dig bostadsföreningens styrelse och påverka hur trivseln, ekonomin och underhållet i vår boendemiljö utvecklas?
Har du tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller erfarenhet på något sätt från fastighetsskötsel, brandskydd, trädgårdsskötsel eller sophantering är det ett plus, men absolut inget krav. Ditt engagemang är det viktigaste.

 

En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang för att kunna fungera. Ju bättre vi kan dra nytta av kompetensen inom föreningen desto bättre fungerar det och desto lägre avgifter behöver du betala till föreningen.
Eftersom det är viktigt att hela föreningens intressen beaktas bör så många gårdar som möjligt vara representerade i styrelsen. Därför är det väldigt bra om du som bor på Ringvägen 31-53 anmäler intresse. Men oavsett var du bor är ditt engagemang välkommet.
Kontakta valberedningen om du är intresserad.

valberedning@bjornringen.se
Patrik Jakobsson, 072-232 95 77
My Fyrbäck, 070-653 99 15


Lite information.

Vi har fått frågor angående tillägget i hemförsäkringen.

Bostadsrättstillägget ingår i avgiften, så den behöver ni inte teckna.

Men glöm inte bort HEMFÖRSÄKRINGEN

¨Här kan ni skriva motioner
  och skicka till styrelsen.

OBS ! Motioner skall vara styrelsen tillhanda före 1 feb. för att kunna behandlas på årsmötet.