Styrelse

BRF Björnringen

Tel: 070 8944288

Epost : info@bjornringen.se

Hemsida : www.bjornringen.se

Ordförande:

Mikael Eketjäll         

Vice ordförande:
Jonas Evaldsson                   


Sekreterare:

Kerstin Sundberg


Ordinarie ledamöter:
Mikael Asp 
Fia Cederlund
Torbjörn Larsson
        

Suppleant:
Elsa Bexelius

Revisor
Birgitta Brander-Jakobsson, ordinarie
 

Valberedning
Patrik Jakobsson
My Fyrbäck

epost:

valberedning@bjornringen.se

 

 

Styrelsen sammanträder 1 gång per månad.

Inför varje styrelsemöte lämnas ett underlag från

HSB med vad som händer just nu och vilka frågor som behöver behandlas.

Boende i föreningen välkomna med frågor till styrelsen, gör det via e-post eller formuläret som finns under fliken Kontakta föreningen.

Observera: vid fel och brister i fastigheten eller utemiljön vänd dig till
HSB Tel : 010 - 442 11 00


M.v.h

Brf Björnringen, styrelsen