Styrelse

BRF Björnringen

Tel: 070 8944288

Epost : info@bjornringen.se

Hemsida : www.bjornringen.se

Ordförande:

Mikael Eketjäll         

Vice ordförande:
Birgitta Brander-Jakobsson                
Sekreterare:
Patrik Jakobsson


Ordinarie ledamöter:
Mikael Asp
Zvjezdan Vilusic

Valberedning
My Fyrbäck
 

epost:

valberedningen@bjornringen.se

 

 

Styrelsen sammanträder i regel 1 gång per månad.

Inför varje styrelsemöte lämnas ett underlag från

HSB med vad som händer just nu och vilka frågor som behöver behandlas.

Boende i föreningen välkomna med frågor till styrelsen, gör det via e-post eller formuläret som finns under fliken Kontakta föreningen.
Vill du vara med i styrelsen? Vänd dig då till valberedningen!

Observera: vid fel och brister i fastigheten eller utemiljön vänd dig till   HSB Tel : 010 - 442 11 00

M.v.h

Brf Björnringen, styrelsen

Om hemförsäkringen:
Bostadsrättstillägget ingår i avgiften, så den behöver ni inte teckna.
Men glöm inte bort din egen HEMFÖRSÄKRING.