Parkeringstillstånd och extra parkeringstillstånd
Så beställer du

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats (vänd dig till HSB) ska bilen också ha ett parkeringstillstånd när den är parkerad på sin plats här på Björnringens gårdar.
  Du beställer tillståndet här längst ner på hemsidan, via formuläret.  Vänligen fyll i samtliga rutor i formuläret! Tillståndet lämnas sedan ut till dig personligen med hjälp av styrelsen.
  Din parkeringsplats har ett (1) parkeringstillstånd som standard. Tillstånd ska du alltid återlämna till styrelsen för Brf Björnringen när du byter parkeringsplats eller när hyresperioden upphör.

Extra parkeringstillstånd
När det finns skäl som du motiverar, så kan du få ytterligare ett parkeringstillstånd (max två per parkeringsplats).
  Ange ämne: "Extra parkeringstillstånd" i formuläret
I rutan för ”Ditt meddelande, kompletterande info”, anges P-platsnummer samt dina skäl, som kan vara exempelvis: ”Vi har två (2) personbilar i hushållet eller: vi arbetar på olika orter/tider, svårt att kunna lämna över parkeringstillståndet”.

Kostnad för extra/borttappat parkeringstillstånd: 50kr per styck.
           Gör på motsvarande sätt om du tappat bort ett p-tillstånd.
Kostnader debiteras dig via avin för lägenhetsavgift eller lägenhetshyran.
 
  Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i Brf Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.
 På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.


Synligt i framrutan
 Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
  Saknas giltigt parkeringstillstånd kan P-service utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan.

  Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig direkt till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se
 
  Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

  P-service sköter tillsynen och har rätten att utfärda kontrollavgift i de fall parkeringsreglerna inte följs.

Beställ så här:
 Gör alltid så här i formulär nedan:
Skriv ditt namn (efternamn och förnamn), gatuadress och vilket lägenhetsnummer du/ni har i föreningen (det är numret i gult ovanför entrédörren till din lägenhet), e-postadress, samt ditt telefonnummer.
Ange "ämne - ärende" i formuläret.  
Använd ”Ditt meddelande, kompletterande info” och skriv nummer på parkeringsplatsen du hyr samt dina skäl (om det gäller extra parkeringstillstånd).