Digital köhantering p-plats, garage och förråd
I dokumentet nedan beskrivs HSBs digitala köhanteringstjänst för p-plats, garage och förråd som kommer att införas under hösten. Frågor hänvisas till HSB: 010-442 11 00 eller www.hsb.se/stockholm/kontakt.

Regler för garage och parkeringsplatser på Brf Björnringen
 
Dessa regler gäller fr.o.m. 2021-08-17.
 
Ett garage respektive en parkeringsplats är ett hyrt utrymme som inte ingår i någon bostads- eller hyresrätt.

Om garage 
Garage får inte användas som verkstad. 
Garage får inte användas för enbart förvaring, förråd eller lager. 
Ett garage får inte byggas om eller ändras. 
I ett garage får drivmedel finnas i en reservdunk om högst 10 liter, förutom det som finns i fordonets drivmedelstank. I övrigt får ingen annan brandfarlig vätska eller gas finnas i garaget.  
Endast en extra uppsättning däck får förvaras i garaget. 
Inga elektriska apparater får finnas kontinuerligt anslutna i garage. Sammanlagd effekt för anslutna elapparater får inte överstiga 200 W. 

I garage och på parkeringsplatsen får endast fungerande 2-4 hjuliga fordon parkeras. Bil ska vara av personbilstyp.  I garage respektive på parkeringsplats får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade fordon parkeras. 
 
Berörd lägenhetsinnehavare respektive närstående person ska vara folkbokförd i lägenheten.
Andrahandsuthyrning, överlåtande av nyttjanderätt, av garage respektive parkeringsplats är otillåtet.  
 
Man kan bara hyra ett (1) garage, har man ett behov för flera parkeringar blir således den andra en parkeringsplats (se även Köhantering punkt 3). Man kan bara hyra maximalt två (2) parkeringsplatser (se även Köhantering punkt 3).
 
Köhantering

  1. Först hanteras byteskön, den som har stått längst i kö får först frågan o.s.v. Man kan byta från parkeringsplats till garageplats och vice versa, byta mellan parkeringsplatser och mellan garageplatser.
  2. Sedan hanteras kön utan parkeringsplats, den som har stått längst i kö får först frågan o.s.v.
  3. Sist hanteras kön för en andra plats, den som har stått längst i kö får först frågan o.s.v. Uppkommer det ett behov av en (1) parkeringsplats så sägs parkeringsplatsen upp enligt rutin (1mån), den som har fått sin andra parkeringsplats senast i köhanteringen får lämna tillbaka den först (sist in – först ut).


Parkeringstillstånd och extra parkeringstillstånd
När du har ett hyresavtal för parkeringsplats ska bilen också ha ett parkeringstillstånd när den är parkerad på sin plats här på BRF Björnringens gårdar.
 
Första gången du får en parkeringsplats eller byte av parkeringsplats via HSB så hanteras parkeringstillståndet parallellt med kontraktskrivandet och kvitteras på plats.
 
Din parkeringsplats har ett (1) parkeringstillstånd som standard, tillstånd ska du alltid återlämna till HSB/KOMS på Midgård när du byter parkeringsplats eller när hyresperioden upphör. Om parkeringstillståndet/parkeringstillstånden inte återlämnas kommer ni bli debiterade för kostnad för att ersätta tillståndet/tillstånden (100:- per tillstånd).

Extra parkeringstillstånd
När det finns skäl som du motiverar, så kan du få ytterligare ett (1) parkeringstillstånd (max två (2) per parkeringsplats).

Du beställer parkeringstillstånd (extra och/eller borttappad) av HSB/Kund och medlemsservice (KOMS) på service.stockholm@hsb.se, parkeringstillståndet lämnas sedan ut efter kvittering till dig personligen på HSB/KOMS Midgård/Haninge.
 
Vid beställning av extra parkeringstillstånd ska ni meddela parkeringsplatsnummer samt dina skäl till två (2) parkeringstillstånd (Parkeringsplats 8101, motivering).
Om du har tappat bort ditt parkeringstillstånd och ska beställa ett nytt tillstånd så meddelar ni vilket parkeringstillstånd som ni har tappat och vill ersätta (tex. Parkeringsplats 8101 NR 2).

Kostnad för extra/borttappat parkeringstillstånd: 100kr per styck.
Kostnader debiteras dig via avin för lägenhetsavgift eller lägenhetshyran.
 
Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i BRF Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.

På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.

Synligt i framrutan

Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
Saknas giltigt parkeringstillstånd kan P-service utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan.

Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig direkt till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se
 
Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Brf Björnringen