Välkommen till Brf Björnringen!


Drift, skötsel, fel och brister m.m.
HSB ansvarar för fastighetens drift och skötsel samt även för uthyrning och kontrakt, liksom även för P - platser, garage och extra förråd. Till HSB vänder du dig också vid fel och brister i våra hus, i tvättstugor och utemiljö.
HSB-telefonnr.: 010-442 11 00   Kontakta HSB


Brf Björnringen i Västerhaninge äger fastigheterna på Björnvägen 28-32 och Ringvägen 31-73.
Det är vi som bor här i bostadsrätt liksom i hyresrätt, som skapar trevnaden vi har. Alla kan vi fortsätta hjälpa till och hålla snyggt efter oss i våra hus, trappuppgångar, tvättstugor och på våra gårdar. Det är vi medlemmar som tillsammans, genom vår bostadsrättsförening, äger fastigheterna. Alla har ett gemensamt intresse att vårda dem.
Vill du ge styrelsen för Brf Björnringen tips som rör vår förening och vårt boende  vänligen kontakta föreningen
Information om våra elektorniska nyckelbrickor ("blippar") finns också där.


Tänk på att det är föreningens stadgar styr vad som gäller för för vårt boende. Det kan handla om andrahandsuthyrning och om exempelvis vilken del av ventilationen som är lägenhetsinnehavarens/ditt ansvar, respektive vad som är föreningens ansvar.

Läs alltid stadgarna innan du gör någon förändring av ditt boende eller i lägenheten. Det kan krävas tillstånd från styrelsen. Kolla alltid det innan åtgärden.
För hyresrättslägenheter gäller hyreslagen, med liknande innehåll.

Du/Ni som har bostadsrätt eller hyresrätt i Brf Björnringen ansvarar själva för att veta och vara uppdaterade på vilka regler som gäller för vårt boende här. Det bidrar också till gemensam trevnad!

You who own or rent a flat in Brf Björnringen are you yourself responsible for knowing and being up to date with what rules that apply to our accommodation here. It also contributes to our mutual/common comfort.

Du som vill påverka ditt boende i BRF Björnringen!

  • Har du synpunkter, tankar och idéer kring hur du vill bo?
  • Är du intresserad av att kunna påverka hur föreningen sköts och bidra till en bättre boendemiljö?

Lämna då din intresseanmälan till valberedningen så snart som möjligt inför föreningsstämman den 24 maj 2022. Vid frågor och funderingar så är du välkommen att kontakta valberedningen.
Med vänliga hälsningar
My Fyrbäck
Valberedningen
Epost: valberedningen@bjornringen.se
070-894 42 88 (styrelsetelefon)
Det går även bra att lämna en lapp i brevlådorna utanför tvättstugorna på Ringvägen 45 och 61.

Ordningsföreskrifter för garage och parkeringsplatser på Brf Björnringen, uppdaterade 2021-08-17
 
Tvätt eller annan verksamhet av miljöfarlig karaktär, av bilar eller däck eller annat, får inte ske på föreningens område. 
 
Om garage 
Garage får inte användas som verkstad. 
Garage får inte användas för enbart förvaring, förråd eller lager. 
Ett garage får inte byggas om eller ändras. 
I ett garage får drivmedel finnas i en reservdunk om högst 10 liter, förutom det som finns i fordonets drivmedelstank. I övrigt får ingen annan brandfarlig vätska eller gas finnas i garaget.  
Endast en extra uppsättning däck får förvaras i garaget. 
Inga elektriska apparater får finnas kontinuerligt anslutna i garage. Sammanlagd effekt för anslutna elapparater får inte överstiga 200 W. 
 
Om parkeringsplats och parkeringstillstånd
Parkeringstillståndet med parkeringsplatsnummer ska alltid finnas väl synligt i framrutan på fordonet när det är parkerat på den aktuella hyrda platsen.   
I den mån hyresgästen av parkeringsplatsen tillfälligt, under någon till några dagar, använder annat fordon, t.ex. på grund av reparation av sitt ordinarie fordon, ska parkeringstillstånd för det ordinarie fordonet läggas väl synligt i det tillfälliga fordonet.

Grillning
Grillplatser med grillar och utomhusmöbler finns på alla föreningens gårdar, där är ni välkomna att grilla då det inte är tillåtet att grilla på balkongerna.

Balkonger
På föreningens balkonger får man inte

  • förvara sådant som inte hör till normal balkongmöblering. Det gäller t.ex. däck, kartonger och maskiner eller byggmateriel från renoveringar,
  • borra och montera t.ex. blomlådor i fasaden. Man får heller inte placera blomlådor utanför balkongräcket. Av säkerhetsskäl måste dessa placeras innanför räcket,
  • skaka mattor, sängkläder m.m. (gäller även från fönster),
  • grilla.

Om du vill sätta upp markis eller parabolantenn behöver du styrelsens tillstånd. Detsamma gäller för inglasning av balkong, som även kräver bygglov.


Tvättstugorna på Ringvägen 45 och 61: Så bokar du tvättstugorna

Om fågelmatning
Måsar, duvor, liksom råttor och möss gynnas och blir fler om de matas. Det smutsar också ner.
Så snälla - låt bli att mata dem!
Om fågelmatning Haninge kommun: fil här