2020
Viktiga datum om värme och varmvatten för dig på
Ringvägen 31-73 i Brf Björnringen


 23/1 – 23/4: Håll termostaterna till elementen öppna
23/1: Driftstörning i samband med installation
25/2 och 26/2: AVSTÄNGNING AV VÄRME OCH VARMVATTEN mellan klockan 08:30 till 15:00

 
Mellan 23 januari – 23 april ska entreprenören ChemiClean rengöra värmesystemet. Alla boenden ska därför öppna termostater/ventiler fullt ut till samtliga elementen i sin lägenhet, så att rengöringen kommer in överallt.
Öppna termostater är viktigt för att alla radiatorer skall bli rena under rengöringsprocessen, och gäller för hela perioden.
 
Driftstörning i samband med installation 23/1
Torsdag den 23 januari mellan klockan c:a 08.30 till 15.00 kommer det att förekomma driftstörningar på värme och varmvattnet. Då installeras nämligen utrustningen för rengöring av värmesystemet.
                                                        
AVSTÄNGNING AV VÄRME OCH VARMVATTEN 25/2 samt 26/2 klockan 08:30 till 15:00
 Avstängningen sker på grund av servicearbeten.
  VIKTIGT! Efter arbetet: se till att spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning – för att få ut eventuell smuts och missfärgning.                     


2019
Om inglasning av balkonger:
Här kan du läsa vad som gäller.
                          - -
Övergivna cyklar tas bort
 Det finns cyklar på våra gårdar som är trasiga och verkar för övrigt vara övergivna. En cykelrensning kommer därför att ske med hjälp av Easy ReCycling och HSBs fastighetsskötare. Mer information kommer.
                     - -
Gårdarna på Ringvägen – Vad tycker du?
 Lekplatserna har fått anmärkningar på utrustning och underlag och måste därför åtgärdas. Det gäller gårdarna på Ringvägen. Läs mer här:
                     --
Det går att grilla
 Grillplatser med grillar och bänkbord finns på alla föreningens gårdar.
                       --
Från årsmöte med Brf Björnringen den 7 maj i Åbyskolans matsal.
Årsredovisning 2018 finns här
Årsmötesprotokoll finns här.

Höjd hyra för hyreslägenhet
  En hyreshöjning på 2,5 %  gäller från och med 1 maj 2019 och tills vidare.
  Hyreshöjningen gällande maj samt juni aviseras retroaktivt kvartal 3.

Parkeringsstillstånd
från 2019-04-01

När du har ett hyresavtal för parkeringsplats (vänd dig till HSB) ska bilen också ha ett parkeringstillstånd. 
Parkeringstillståndet ska placeras framme på insidan av framrutan på fordonet när det står på sin parkeringsplats. Det ska vara väl synligt för P-Services personal.
  Saknas giltigt parkeringstillstånd kommer P-service att utfärda en kontrollavgift som fästs på utsidan av framrutan och händelsen dokumenteras med fotografering.

  Om du får en kontrollavgift som du anser felaktig och vill överklaga den, eller om du ser en felparkerad bil på våra gårdar vänd dig till:
P-service kundtjänst: 0771-77 11 00
info@pservice.se
www.pservice.se

 
  Det är endast lägenhetsinnehavare eller en till lägenhetsinnehavaren närstående person som är folkbokförd i innehavarens lägenhet i Brf Björnringen som får hyra parkeringsplats, som ska vara till en personbil.
 På parkeringsplatsen får endast lägenhetsinnehavarens eller en till lägenhetsinnehavaren närstående persons nyttjade personbil parkeras.


Det är HSB (tel 010 - 442 11 00) som har hand om uthyrningen och den kö som finns till parkeringsplatser och garage.

P-service sköter tillsynen och har rätten att utfärda kontrollavgift i de fall parkeringsreglerna inte följs.
 
Höjd avgift från april
  Avgiften
för bostadsrättslägenheterna i Brf Björnringen höjs med 2 procent från april månad.  Det beror främst på ökade räntekostnader för föreningens lån samt ökade förvaltningskostnader.

Extra förråd finns att hyra.
 Är du i behov av extra förvaringsplats?
Vänd dig till HSB.(tel 010 - 442 11 00)
.
Garagen
är avsedda för boendes i Björnringen fungerande personbil.

2018
Energibesparande belysning

installering av nya energibesparande lampor i trappupgångarna genomfördes hösten 2018.
 

Föreningens lekplats på Björnvägen 28-32 blev klar före sommaren 2018.

Tvättstugan på Ringvägen 61 renoverades 2018.
Så bokar du tvättstugorna

Protokoll årsstämma 2018
här


Om fågelmatning
Måsar,duvor, liksom råttor och möss, gynnas och blir fler om de matas. Det smutsar också ner.
Så snälla: låt bli att mata dem!
Om fågelmatning Haninge kommun: fil här

 
Välkommen till Brf Björnringen!


Drift,skötsel, fel och brister m.m.
HSB ansvarar för fastighetens drift och skötsel samt även för uthyrning och kontrakt, liksom även för P - platser, garage och extra förråd. Till HSB vänder du dig också vid fel och brister i våra hus, i tvättstugor och utemiljö.
HSBs telefon: 010 - 442 11 00. Se mer om HSB- kontakt här:


Brf Björnringen i Västerhaninge äger fastigheterna på Björnvägen 28-32 och Ringvägen 31-73.
Det är vi som bor här i bostadsrätt liksom i hyresrätt, som skapar trevnaden vi har. Alla kan vi fortsätta hjälpa till och hålla snyggt efter oss i våra hus, trappuppgångar, tvättstugor och på våra gårdar. Det är vi medlemmar som tillsammans, genom vår bostadsrättsförening, äger fastigheterna. Alla har ett gemensamt intresse att vårda dem.
Vill du ge styrelsen för Brf Björnringen tips som rör vår förening och vårt boende, vänligen se Kontakta föreningen. Information om våra elektorniska nyckelbrickor ("blippar") finns också där.


Tänk på att det är föreningens stadgar styr vad som gäller för för vårt boende. Det kan handla om andrahandsuthyrning och om exempelvis vilken del av ventilationen som är lägenhetsinnehavarens/ditt ansvar, respektive vad som är föreningens ansvar.
Läs alltid stadgarna innan du gör någon förändring av ditt boende eller i lägenheten. Det kan krävas tillstånd från styrelsen. Kolla alltid det innan åtgärden.
För hyresrättslägenheter gäller hyreslagen, med liknande innehåll.

Du/Ni som har bostadsrätt eller hyresrätt i Brf Björnringen ansvarar själva för att veta och vara uppdaterade på vilka regler som gäller för vårt boende här. Det bidrar också till gemensam trevnad!

You who own or rent a flat in Brf Björnringen are you yourself responsible for knowing and being up to date with what rules that apply to our accommodation here. It also contributes to our mutual/common comfort.

 

www.lakareutangranser.se
 

 

www.­geblod.­nu

Blod är livsviktigt

Du som vill bli blodgivare hittar fler frågor och svar på sid

www.bliblodgivare.se